FAQ

Op onze website kunt u alle informatie over Stichting WINS vinden, maar hieronder vind u een overzicht van de meest gestelde vragen. Kunt u bepaalde informatie niet vinden? Neem dan contact met ons op.

Wat is Stichting WINS?

 Stichting WINS is een non-profit en trust-based organisatie met een ANBI keurmerk, dat zich inzet voor kansarme kinderen in Indonesië. WINS zorgt ervoor dat deze kinderen onderwijs kunnen volgen en zo kans hebben op een betere toekomst.

Wat is het WINS programma?

 Het WINS programma houdt in dat de kinderen worden gesponsord om het reguliere onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast kunnen de kinderen gratis additionele lessen volgen op één van de WINS Learning Centers. Deze lessen worden door vrijwilligers vanuit de hele wereld verzorgd. Op deze manier kunnen de kinderen nog meer kennis en skills opdoen t.b.v. een betere toekomst. Deze lessen zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen uit de lokale gemeenschap. Lees meer over onze  missie.

Steunt Stichting WINS alleen weeskinderen?

 Stichting WINS steunt naast weeskinderen ook half-wezen en kansarme kinderen. De weeskinderen vinden onderdak op één van de Learning Centers of slapen bij familie, kennissen of buren.

Wat doet een WINS Learning Center?

 Een Learning Center is een soort schooltje, waar de kinderen na schooltijd naartoe komen om gratis additionele lessen te volgen. De Learning Centers worden door lokale teams 24/7 aangestuurd en worden aanvankelijk door Stichting WINS gesteund, om op den duur zelfstandig te worden door middel van een eigen business model. Op sommige locaties werken wij samen met andere Stichtingen die zorgdragen voor infrastructuur (klaslokalen, schoolspullen, etc.) en WINS voor het childsponsoring en vrijwilligers (via VIP International). Indien er geen sprake is van een samenwerking met een andere stichting, dan zorgt WINS voor ondersteuning in de eerste drie tot vijf jaar. We helpen het Learning Center een eigen business op te zetten om op termijn zelfstandig te kunnen worden en zelf inkomsten te genereren. WINS blijft altijd betrokken via de childsponsoring en projecten en zorgt voor het bieden van advies en hulp indien nodig. Echter wordt gestimuleerd dat een Learning Center na drie jaar steun van WINS voor zichzelf kan zorgen. Op die manier kan Stichting WINS weer elders nieuwe Learning Centers (mede) opzetten.

Hoe gaat Stichting WINS met donatiegelden om?

Stichting WINS heeft het ANBI keurmerk. Dat houdt in Stichting WINS zich inzet voor het algemeen belang en met het geheel van haar nuttige activiteiten GEEN winstoogmerk heeft. Tevens houdt dit in dat de mensen die rechtstreeks bij Stichting WINS betrokken zijn niet over het vermogen van de Stichting mogen beschikken alsof het hun eigen vermogen is.

De mensen achter Stichting WINS, zoals de bestuursleden, de projectadviseurs en de vrijwilligers ontvangen GEEN geld en geen vergoeding in welke vorm dan ook. Dat past niet binnen onze visie. Alle betrokkenen zijn onbezoldigd vrijwilliger en zetten zich vanuit hun passie en liefde in voor de kansarme kinderen in Indonesië, naast hun (fulltime) banen. Er is een uitzondering voor de mensen op Bali die de Learning Centers aansturen. Deze mensen werken 24/7 voor het belang van de kinderen en stoppen daar al hun tijd en middelen in (zij stellen ook hun grond ter beschikking voor het bouwen van de klaslokalen). De Learning Centers coördinatoren ontvangen een Balinees basis salaris gedurende de eerste drie jaar. In die drie jaar moeten ze een plan maken om zelf inkomsten te genereren voor het Learning Center, zoals het verhuren van kamers aan vrijwilligers/bezoekers, het verhuren van scooters, het organiseren van tripjes door Bali, het aanbieden van kooklessen, etc. Zodra de business loopt, zijn zij zelfvoorzienend en ontvangen zij geen salaris meer van Stichting WINS. Deze salarissen worden overigens NIET betaald van donaties die gericht zijn voor kinderen, maar worden betaald van algemene donaties of gelden die Stichting WINS middels fondsenwerving activiteiten heeft ontvangen.

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Indien u één of meer donatie(s) doet, dan kunt u zelf aangeven waar u uw geld beschikbaar voor stelt. Dat kan zijn voor een specifiek project, voor de vergoeding van de Learning Centers coördinatoren (zoals toegelicht bij het vorige punt), voor de inkoop van spullen voor de kinderen of faciliteiten, voor schooltripjes met de kinderen, etc. Daarnaast kunt u gericht een kind sponsoren, conform het Childsponsoring programma. Stichting WINS heeft nauwelijks tot geen overhead kosten en dat willen we ook zo houden! Op die manier kunnen we onszelf, onze donateurs en sponsoren en de kinderen garanderen dat de donaties daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn: bij de kinderen! Indien u een specifiek kind sponsort wordt uw donatie volledig overgemaakt op de bankrekening van het kind. Het kind kan hier niet zomaar geld van afhalen, dat gebeurt altijd samen met de coördinator van het Learning Centers. Het kind houdt samen met de coördinator het financiële overzicht bij, verantwoordt dit periodiek aan de lokale- en onze penningmeester, en aan de sponsor. Veel mensen vragen zich af of dat niet onverantwoord is om de kinderen dat zelf te laten doen. Stichting WINS is van mening dat de kinderen met de juiste begeleiding hun eigen boekhouding kunnen doen. Zo leren zij ook met geld om te gaan. Ze moeten het immers op een dag helemaal zelf doen.

Kan ik eenmalig doneren?

Ja zeker.U kunt op onze Facebook fanpage kijken welke projecten we hebben lopen en waar we eventueel nog donaties voor nodig hebben. Tevens worden de actuele projecten vermeld op de pagina Crowdfunding. Uiteraard kunt u ons altijd een e-mail sturen om te vragen welke projecten op dat moment het meeste gebaat zijn bij uw donatie of om inzicht te verkrijgen in de geplande en lopende projecten. Weet u al waar u uw donatie aan wilt richten? Dan kunt u uw donatie overmaken naar NL91 INGB 0004 9181 25 t.n.v. Stichting WINS en o.v.v. de naam van het project of de activiteit.

Schenkingen die u doet mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapbelasting. Wat de fiscale voordelen voor u als donateur zijn kunt u hier lezen op de website van de ANBI.

Wat kost het om een kind te sponsoren?

De gemiddelde kosten liggen gemiddeld op € 25,- per maand. Onze penningmeester stuurt u vrijblijvend een gedetailleerd overzicht van de kosten van het kind dat u wenst te sponsoren. Via deze link kunt u zien welke kinderen op een sponsor wachten. Indien u meer informatie over een bepaald kind wilt of wilt doorgeven een kind te willen sponsoren, dan kunt u contact met ons opnemen. De kinderen volgen SD (basisschool), dan SMP (junior high school) en dan SMA (high school). De periode loopt ongeveer gelijk met de basisschool en de middelbare school in Nederland. Op basis van het startpunt van sponsoring wordt gekeken hoeveel jaar het kind nog naar school moet gaan en op basis daarvan wordt een gemiddeld maandbedrag berekend. Daarin nemen we de geschatte inflatie en verhogingen in schoolkosten (waaronder ook uniform en boeken zijn inbegrepen) mee. Dit doen we zodat de sponsors gedurende hun sponsorschap een vast bedrag per maand betalen en niet per periode gevraagd worden om het bedrag steeds te verhogen. Aanvankelijk ontvangt het kind dus meer geld dan nodig voor de schoolkosten op dat moment en na verloop van tijd juist minder. Dat extra geld aan het begin wordt nauwkeurig opzij gezet en bijgehouden in de boekhouding, zodat dit gespaarde geld gebruikt kan worden wanneer de schoolkosten hoger worden dan de donaties.

Schenkingen die u doet mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapbelasting. Wat de fiscale voordelen voor u als donateur zijn kunt u hier lezen op de website van de ANBI.

Kan ik een gehandicapt kind sponseren?

Stichting WINS ondersteunt ook kinderen met fysieke of geestelijke beperkingen. In het Learning Center Yayasan Widya Guna in Bedulu is er zelfs een team dat zich speciaal voor deze kinderen inzet, onder begeleiding van Ketut Sadia. Deze kinderen kunt u ook vinden in het overzicht van alle kinderen die een sponsor zoeken. De kinderen met een fysieke of geestelijke beperking kunt u vinden bij Yayasan Widya Guna, met de vermelding ‘special needs’.

Kan ik met vrienden of als bedrijf een kind sponsoren?

Dat is zeker mogelijk. Het maakt niet uit met hoeveel mensen u een kind sponsort, wij en de kinderen zijn blij met elke donatie. Er worden veel kinderen gesponsord middels co-sponsorschap. Soms door sponsoren die elkaar kennen, maar soms ook door sponsoren die elkaar niet kennen. Zij hebben dan bijvoorbeeld een bepaalde klik met een kind en willen allebei graag het kind helpen of ze kunnen niet het benodigde bedrag volledig missen en willen dan deels de kosten van het kind betalen.

Kan ik voor een bepaalde periode een kind sponsoren, of zit ik aan een periode vast?

Idealiter wordt een kind gesponsord voor de duur van de schoolperiode, maar dit is uiteraard geen must. Als u uw sponsorschap tussentijds moet stopzetten, dan gaan wij op zoek naar een nieuwe sponsor. Hoe dan ook, Stichting WINS draagt er zorg voor dat een kind nooit de dupe zal zijn wanneer een sponsorschap op stop gezet wordt.

Ik wil/moet stoppen met doneren, wat moet ik doen?

U kunt dit per e-mail doorgeven. Wij zorgen ervoor dat uw sponsorschap wordt voortgezet en het kind gewoon naar school kan blijven gaan.Wanneer u weet dat u uw sponsorschap stop wilt/moet gaan zetten, vragen wij u om dit in een zo vroeg mogelijk stadium aan ons door te geven. Op deze manier kunnen wij tijdig zorgdragen voor opvolging van uw sponsorschap, zij het door een nieuwe sponsor, zij het door Stichting WINS totdat er een nieuwe sponsor is gevonden.

Ik ontvang weinig e-mails van mijn sponsor kind, wat nu?

De kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te e-mailen met hun sponsors. Dit is ook vaak onderdeel van het lesprogramma Engels en computer lessen. Houd u er alstublieft rekening mee dat er per Learning Center maar een beperkt aantal laptops beschikbaar zijn, waardoor de kinderen niet altijd in de gelegenheid zijn een e-mail te kunnen versturen. Tevens is de internet verbinding in Indonesië niet zo goed als wij zelf gewend zijn. Sommige kinderen zijn wat handiger in mailen en contact leggen met hun sponsor in het Engels dan andere kinderen, dus de kwaliteit en de frequentie van de e-mails kan natuurlijk verschillen. Desalniettemin vragen we de kinderen wel updates naar hun sponsors te sturen en zelf ook informatie te halen bij de sponsoren.

Kan ik vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor Stichting WINS. Zonder vrijwilligers kunnen we immers niet onze activiteiten uitvoeren en kunnen de kinderen geen (of in ieder geval veel minder en minder gevarieerd) additionele lessen volgen. De aanmeldingen en coördinatie van vrijwilligers die lessen willen geven in Indonesië heeft Stichting WINS uitbesteed aan VIP International. Voorheen deden we dit in eigen beheer, maar het aantal aanmeldingen is sterk toegenomen en dat konden wij helaas niet meer faciliteren als kleine club vrijwilligers die de WINS activiteiten in de vrije tijd uitvoert. VIP International verzorgt de vrijwilligerszaken van A t/m Z en doet dit op een zeer persoonlijke en integere manier.

Hoe kan ik me inzetten vanuit Nederland?

Ook in Nederland zijn we afhankelijk van vrijwilligers en de activiteiten die zij willen verrichten voor Stichting WINS. Hetzij in de rol van bestuurslid, projectadviseur, fondsenwerver/crowdfunding, sparringpartner, of welke rol dan ook. We zijn erg dankbaar dat we altijd veel steun hebben mogen ontvangen van vele vrijwilligers die mee willen denken met onze plannen en werkwijzen en vooral ook ideeën hebben om bijv. een benefiet te organiseren. We hebben vooral baat bij extra handjes die willen helpen in de uitvoering of het ondernemen van initiatieven en activiteiten. Mocht u ideeën hebben of iets willen initiëren of (mede) organiseren, laat het ons dan s.v.p. weten via het contactformulier.

Kan ik langsgaan bij een Learning Centers?

U bent uiteraard van harte welkom om een bezoek te komen brengen op één van onze Learning Centers. Dit kan zowel aangekondigd of onaangekondigd. Houd u er wel alstublieft rekening mee dat bij onaangekondigd bezoek er niet altijd uitgebreid tijd genomen kan worden om u rond te leiden of toelichting te geven; dit hangt uiteraard van het programma van het Learning Center af.

Om les te kunnen geven dient u over een sociaal-cultureel visum te beschikken die ruim van tevoren aangevraagd moet worden bij de Indonesische ambassade. Meer informatie hierover kunt u vinden via VIP International.

Ik heb nog boeken, laptops, telefoons, etc. over. Kan ik die opsturen of meenemen?

Spullen meenemen is uiteraard mogelijk, maar soms kan het handiger zijn om spullen pas in Indonesië in te kopen in plaats van ze naar Indonesië te vervoeren. Bijvoorbeeld pennen en schriften kosten daar heel weinig en zo hoeft u dit gewicht zelf niet mee te dragen tijdens uw reis. Kleding is uiteraard altijd welkom, maar wij raden af om te versleten kleding te doneren. Ook kleding is (bij de lokale kleding verstrekkers, dus niet de toerist georiënteerde winkels) erg goedkoop en we willen voorkomen dat we kinderen kapotte kleding geven, maar kleding die nog eventjes meegaat. Het handigste is om kleding aan de coördinator te geven in plaats van zelf uit te delen aan de kinds. Op de Learning Centers lopen heel veel kinderen rond en willen we voorkomen dat bepaalde kinds vaker kleding krijgen dan anderen.

Wij hebben helaas niet de faciliteiten om het verschepen of transporteren van middelen zoals boeken, laptops, etc. te organiseren. We hebben daar simpelweg niet de financiële middelen voor als ook de menskracht om het transportproces van deze spullen te coördineren en af te handelen. De beste manier is om zelf de spullen af te geven of aan iemand mee te geven die naar onze Learning Centers komt.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van WINS ontwikkelingen?

Wij sturen periodiek een nieuwsbrief uit naar onze sponsors, donateurs en belangstellenden. Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen (ook als u geen donateur of sponsor bent), dan kunt u zich aanmelden (en te allen tijde weer afmelden), Tevens hebben wij een Facebook page waar we zoveel mogelijk actualiteiten en foto’s plaatsen van de verschillende WINS Learning Centers in Indonesië. U kunt de content van deze fanpage ook bekijken als u zelf geen Facebook heeft.

Kan ik zelf een benefiet organiseren voor Stichting WINS?

U bent uiteraard van harte welkom om een benefiet of andere activiteit te organiseren voor Stichting WINS. We worden veel gesteund door loyale sponsors die zelf ook initiatieven tot fondsenwerving ondernemen. Zo is de Duvelloop in Haarlem een terugkerend hardloop event dat elke juni plaatsvindt en georganiseerd wordt door loyale WINS sponsors. Ook deze initiatieven worden gecommuniceerd zodra de planning bekend is. U kunt op de hoogte blijven van de initiatieven op onze Facebook page en op onze Crowdfunding pagina.